Home
 
25 Septembrie 2018 1808217  Vizitatori   
Home
Despre Noi
Oferta Auto Noi
Oferta Auto Second
  Autotractoare
  Autoturisme
  Autoutilitare
  Remorci
  Utilaje
  Altele
Leasing Auto
Calculator Leasing
Procedura Finantare
De ce Leasing?
Legislatie
Parteneri
Comenzi
Angajari
Contact
 

Legislatie

LEGISLATIE

ORDONANTA Nr. 51 din 28 august 1997
privind operatiunile de leasing si societatile de leasing

In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. c) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta care cuprinde:

CAPITOLUL I:
      Dispozitii generale
CAPITOLUL II:
      Contractul de leasing
CAPITOLUL III:
      Obligatiile partilor in cadrul unei operatiuni de leasing
CAPITOLUL IV:
      Raspunderea partilor
CAPITOLUL V:
      Organizarea si functionarea societatilor de leasing
CAPITOLUL VI:
      Publicitatea operatiunilor de leasing
CAPITOLUL VII:
      Dispozitii tranzitorii

NORME
privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de leasing

In baza prevederilor art. VI de la Titlul II din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, se emit urmatoarele norme privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de leasing:

1. Inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind leasingul operational

1.1. In contabilitatea societatilor de leasing (locator)
1.2. In contabilitatea utilizatorului (locator)

2. Inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind leasingul finaciar

2.1. In contabilitatea societatilor de leasing (locator)
2.2. In contabilitatea utilizatorului (locator)

3. In aplicarea prevederilor art. 16 lit.b) din Legea 90/1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, partile au obligatia de a stabili prin contract atat valoarea ratelor initiale cat si criteriile de indexare a acestora, criterii care vor sta la baza calcularii valorii ratelor de leasing indexate inscrise in facturi, unde pe un rand distinct intitulat "Diferente de pret" se va reflecat valoarea indexarii. In contabilitate locatorului "Diferentele de pret" inscrise distinct in factura se vor reflecta in creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare" - analitic distinct, iar la contabilitatea utilizatorului in debitul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare" - analitic distinct.
In contabiliatea utilizatorului, diferentele de pret aferente ratelor dintr-un an fiscal, conform contractului, inregistrate in debitul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare", pot majora valoarea imobilizarilor corporale potrivit prevederilor H.G. 22/1998 privind unele masuri pentru reflectarea in contabilitatea agentilor economici a unor operatiuni economico-finaciare (articol contabil 212 = 758).

4. In cazul leasingului operational, in bilantul contabil anual al utilizatorului, valoarea ratelor ramase de rambursat, (soldul debitor al contului 8036 "Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate"), se va inscrie in formularul "Date informative" pe rand distinct.

5. In cazul leasingului financiar:

a). In bilantul contabil al locatorului, valoarea ratelor ramase de incasat se reflecta in soldul conturilor 2672 "Imprumuturi acordate pe termen lung" si 2678 "Dobanzi aferente creantelor imobilizate", care se vor inscrie in formularul cod 23 "Situatia creantelor si datoriilor" randul 02 si respectiv 03;
b). In bilantul contabil al utilizatorului, valoarea ratelor ramase de rambursat se reflecta in soldul conturilor 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" si 1687 "Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate", care se vor inscrie in formularul cod 23 "Situatia creantelor si datoriilor", pe randul 33 si respectiv 37.

ANUNTURI

[...]
  SHOCK IT