Home
 
25 Septembrie 2018 1808218  Vizitatori   
Home
Despre Noi
Oferta Auto Noi
Oferta Auto Second
  Autotractoare
  Autoturisme
  Autoutilitare
  Remorci
  Utilaje
  Altele
Leasing Auto
Calculator Leasing
Procedura Finantare
De ce Leasing?
Legislatie
Parteneri
Comenzi
Angajari
Contact
 

Procedura Finantare

PROCEDURA FINANTARE

DOSARUL DE LEASING:

   Persoane Juridice
 •  Solicitare de finantare (Fdescarca formular).
 •  Actul constitutiv al societatii precum si toate actele aditionale.
 •   Certificat Constatator, cu o vechime maxima de 2 (doua) saptamani.  
 •  Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului si cel de inregistrare fiscala.
 •  Certificat de atestare fiscala cu o vechime de maxim 2 (doua) saptamani. 
 •  Extrasul de cont si fisa cu specimen de semnatura in banca.   
 •  Acte oficiale prin care AGA sau CA hotaraste incheierea unui contract de leasing si numeste persoana desemnata sa reprezinte societatea in demararea procedurilor de incheiere a contractului de leasing. 
 •  Actul de identitate al persoanei desemnate sa semneze contractul de leasing. 
 •  Ultimele doua bilanturi anuale certificate.
 •  Ultimele trei balante de verificare ale societatii. 
 •  Ultima balanta analitica a clientilor si ultima balanta analitica a furnizorilor.
 •  Documente care atesta sediul societatii (contract de inchiriere, act de proprietate).
 •  Acordul de consultare a CRB  (Fdescarca formular).
 •  Acordul de consultare a CIP (Fdescarca formular).
 •  Declaratie beneficiar real al fondurilor (Fdescarca formular).


 •    Persoane Fizice
 • Solicitare de finantare (Fdescarca formular).
 • Copie dupa cartea de munca a solicitantului (semnata si stampilata in conformitate cu originalul de catre angajator).
 • Adeverinta de salariu cu veniturile nete pe ultimele trei luni.
 • Contractul de munca (semnat si stampilat in conformitate cu originalul de catre angajator). 
 • Actul de identitate.
 • Fisa fiscala pe anul precedent.
 • Factura utilitati (telefon fix, curent electric, etc.).
 • Acordul de consultare a CRB (Fdescarca formular).
 • Acordul de consultare a CIP (Fdescarca formular).
 • Declaratie beneficiar real al fondurilor (Fdescarca formular).
 • * Codebitorii (membri ai familiei, etc.) vor prezenta de asemenea documentele mentionate mai sus.

   

       Persoane Fizice Autorizate, Cabinete Notariale, Cabinete de Avocatura

 • Solicitare de finantare (Fdescarca formular).
 • Declaratiile de impunere pe ultimii doi ani.
 • Jurnalul de incasari si plati.
 • Certificat fiscal. 
 • Actul de identitate.
 • Acordul de consultare a CRB (Fdescarca formular).
 • Acordul de consultare a CIP (Fdescarca formular).
 • Declaratie beneficiar real al fondurilor (Fdescarca formular).
 •  

  ANUNTURI

  [...]
    SHOCK IT